การขนถ่ายวัสดุต้องใช้กำลังยกในระดับที่แตกต่างกัน, เข้าถึง, และความแม่นยำสำหรับงานตั้งแต่สายการประกอบไปจนถึงอุปกรณ์ก่อสร้าง. รอกโซ่ไฟฟ้าขนาดเล็กตอบสนองความต้องการในการยกน้ำหนักบรรทุกที่เบากว่าแบบควบคุมได้. กะทัดรัดแต่ทรงพลัง ชั่งน้ำหนักได้น้อย 4...