ในขอบเขตของการขนถ่ายวัสดุและการก่อสร้าง, รอกแบบแมนนวลมีบทบาทสำคัญในการยกและเคลื่อนย้ายของหนักได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ. ท่ามกลางซัพพลายเออร์ที่หลากหลายในตลาด, ประเทศจีนมีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางการผลิตรอกแบบแมนนวล, ให้กว้าง...