Tời là một thiết bị cơ khí nhỏ thường được sử dụng để tời, đang kéo, và các hoạt động cuộn dây. Palăng là một thiết bị cơ khí lớn, Palăng có kết cấu phức tạp bao gồm các bộ phận như tay nâng, cuộn phim, hỗ trợ, động cơ, và móc....