เครื่องกว้านมือ, หรือที่เรียกว่ากว้านมือ, เป็นเครื่องจักรกล, เป็นการหมุนกว้านด้วยมือเพื่อลากสิ่งของ. รอกสลิงเครื่องกว้านที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์ส่งกำลังดึงสิ่งของที่เบาและแข็งแรงโดยหมุนลวดสลิงที่พันไว้ด้านบน, ไฟฟ้า, การกด...