กว้านเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรกลชิ้นเล็กๆ ที่มักใช้สำหรับการกว้าน, กำลังดึง, และการดำเนินการม้วน. รอกเป็นอุปกรณ์ทางกลขนาดใหญ่, รอกมีโครงสร้างที่ซับซ้อนซึ่งรวมถึงส่วนประกอบต่างๆ เช่น แขนยก, วงล้อ, รองรับ, มอเตอร์, และตะขอ....