ในยุคปัจจุบันของโลจิสติกส์และคลังสินค้า, การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จของธุรกิจ. เนื่องจากค่าเช่าคลังสินค้าสูงขึ้น, ทุกตารางนิ้วของพื้นที่ว่างมีค่า และการหาวิธีเพิ่มพื้นที่ให้สูงสุดอาจเป็นความแตกต่างระหว่าง...