tời tay, còn được gọi là tời thủ công, là một thiết bị cơ khí, đó là bằng cách quay tời bằng tay để kéo vật phẩm. Một cuộn dây tời được dẫn động bởi một bánh răng truyền động kéo các vật nhẹ và mạnh bằng cách xoay dây quấn phía trên nó, mạ điện, nhấn nút...