1.Palăng / tời kéo dây điện là gì? Tời / tời kéo dây điện được sử dụng để kéo và nâng hàng hóa., tốc độ và khả năng nâng làm cho chúng phù hợp với nhiều ứng dụng. Một số mô hình khác nhau có sẵn, bao gồm...