Trong lĩnh vực xử lý vật liệu và xây dựng, tời nâng tay đóng vai trò quan trọng trong việc nâng và di chuyển các vật nặng một cách dễ dàng và chính xác. Giữa sự đa dạng của các nhà cung cấp trên thị trường, Trung Quốc nổi bật là trung tâm sản xuất tời thủ công, cung cấp một phạm vi rộng ...