An toàn và tin cậy là hai yếu tố quan trọng trong những cuộc phiêu lưu địa hình và các hoạt động ngoài trời, và thương hiệu ZOHO Hoist giới thiệu Tời điện 12V/24V, được thiết kế cho ATV (Xe địa hình) và UTV (Xe tiện ích), đã trở thành một điều cần phải có đối với ...